Paintball pori vuokraus värikuulasota
>sulje ikkuna


Ässä Paintballin (jäljempänä yritys) pelikentät ovat avoinna omatoimisille ryhmille (myös airsoft) seuraavilla ehdoilla:

1 § Varaus ja maksu. Kenttä varataan samassa yhteydessä varustevuokrauksen etumaksulla, ks. Vuokraus -> Varaus ja maksu, käteisellä tai tilisiirtona*, jolloin suoritusten tulee näkyä tilillämme hyvissä ajoin ennen vuoron alkamista. Ässä vuokraa myös pelkkiä pelikenttiä samoin sopimusehdoin kuin ulosvuokrauksessa ja ohjatuissa peleissä.

*) Tilitiedot: Danske Bank Kankaanpää, FI66 8000 1271 0629 38 (saaja: Ässä Paintball)

2 § Vastuu. Mikäli näitä sopimusehtoja rikotaan, on yrityksellä oikeus laskuttaa ryhmän yhteyshenkilöltä kulut saadakseen kenttä ennen käyttöä vastaavaan tilaan.

3 § Panokset. Kaikkien käytettävien panosten ja savu- ynnä muiden heitteiden ja tarvikkeiden tulee olla 100% biologisesti hajoavia. Etenkin airsoftpanoksen oikea laatu on varmistettava myyjältä tai valmistajalta tarvittaessa kirjallisesti. Airsoft panosten painot ja lähtönopeudet tulee olla sellaisia, ettei kenttien rakennusten maalipinnat vaurioidu.

4 § Kenttäalue. Kenttää ei saa muokata, suojia siirrellä, eikä alueelle saa jättää mitään. Koko kenttäalueen ympäristöineen tulee jäädä asianmukaiseen kuntoon. Taukopaikka siistitään, roskat lajitellaan, poltetaan tai otetaan mukaan.

5 § Turvallisuus. Kaikilla pelaajilla tulee olla asianmukaiset suojavarusteet. Aseen lähtönopeuden tulee olla lajisääntöjen mukaisissa rajoissa. Ase tulee olla varmistettuna ja piipussa tulee olla plugi tai sukka tms. Ampuminen on sallittu vain kentällä pelin ollessa käynnissä ja testausradalla taukojen aikana.

6 § Alkoholi. Päihteiden ja alkoholin hallussapito ja vaikutuksen alaisena pelaaminen tai alueella oleskelu on kielletty.

7 § Vastuuhenkilö. Paikalla tulee olla vähintään yksi täysi-ikäinen (18-v.) henkilö, joka on vastuussa kaikesta koko pelitapahtuman ajan.

8 § Ikäraja. Kaikkien pelaajien tulee olla vähintään 13-vuotiaita ja alle 18-vuotiailla tulee olla huoltajan suostumus.

9 § Tulen teko ja polttopuut. Tulen saa tehdä vain taukopaikan tulisijaan. Tuli tulee olla jatkuvan valvonnan alla ja se tulee sammuttaa asianmukaisesti. Kohtuullinen määrä polttopuita esimerkiksi makkaran paistamiseen sisältyy kenttävuoron hintaan. Liiallisesta käytöstä yritys voi laskuttaa yhteyshenkilöä polttopuun käypän hinnan rajoissa.

10 § Muut ehdot. Kaikkien pelaajien tulee muiltakin osin näiden ehtojen lisäksi noudattaa yleisesti hyväksyttyjä toimintatapoja ja tervettä järkeä.

11 § Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy ja nämä ehdot tulevat osapuolia sitoviksi, kun ehdot ovat olleet asiakkaan saatavilla ja osapuolet ovat sopineet kentän käytöstä.

>sulje ikkuna