Paintball pori vuokraus värikuulasota
>sulje ikkuna


Näillä ehdoilla Ässä Paintball (jäljempänä yritys) ottaa vastaan varauksia ja luovuttaa varusteensa omatoimisten ryhmien käyttöön. Tavoitteena on turvallinen ja hauska omatoimipelitapahtuma.

1 § Yhteyshenkilön velvoitteet. Ryhmän yhteyshenkilö eli varaaja on velvollinen opastamaan ryhmäänsä koko pelitapahtuman ajan, etenkin alussa, Vuokraajan Oppaan ohjeiden mukaisesti. Vuokraajan Opas on pidettävä kaikkien pelaajien nähtävillä koko pelitapahtuman ajan. Opas on nimenomaan tarkoitettu omatoimisesti pelaavan ryhmän avuksi.

2 § Varusteiden käyttötapa. Ryhmän pelaajien tulee kunnioittaa vuokraamiansa varusteita niin kuin ne olisivat omia. Maski ja merkkain eivät saa missään tilanteessa olla kosketuksissa maahan. Hiekkaisella tai multaisella merkkaimella pelaaminen on keskeytettävä välittömästi. Varusteiden, etenkin maskin puhdistaminen tulee tehdä Vuokraajan Oppaan ohjeistuksen mukaisesti ainoastaan oheistarpeiston puhtailla välineillä. Maassa olevia tai maahan pudonneita värikuulia ei saa käyttää uudelleen.

3 § Vakuutukset ja vastuu. Varaaja vastaa vahingoista, jotka ovat vahingossa tai tahallisesti aiheutuneet vuokratuille varusteille, pelikentille, itselleen, kanssapelaajilleen, ulkopuolisille tai ympäristölle. Pelaajien on itse huolehdittava vakuutusturvasta, jonka katsovat tarpeelliseksi. Yritys ei vastaa minkään tyyppisistä vahingoista tai laiminlyönneistä.

4 § Varusteiden palautus. Varusteet tulee palauttaa viimeistään viimeisenä vuokra-ajankohdan päivänä sovittuun ajankohtaan mennessä. Myöhässä palautetuista varusteista peritään lisävuokraa 10 e/alkava vrk/merkkainpaketti. Ennen palautusta varaaja tai pelien päätyttyä ryhmä on velvollinen tekemään varusteille Vuokraajan Oppaassa mainitut perustoimenpiteet. Yritys tarkastaa palautettujen varusteiden määrät ja kunnon huollon yhteydessä viikon kuluessa palautuksesta. Tämän ajan puitteissa yritys voi laskuttaa varaajaa ilmenneistä puutteista tai varusteiden rikkoutumisista.

5 § Varauksen peruminen tai siirtäminen. Varaus voidaan peruuttaa 7 vrk ennen vuokrausajankohtaa, jolloin varaajalle palautetaan koko etumaksu. Alle 7 vrk tehdyssä peruutuksessa etumaksua ei palauteta tai mikäli etumaksua ei ole suoritettu, voi yritys periä sen varaajalta jälkikäteen. Alle 3 vrk tehdyssä peruutuksessa yritys voi periä 50% ja alle 24 tuntia tehdyssä peruutuksessa 100% vuokrauksen hinnasta. Varaus voidaan siirtää ilman kuluja 3 vrk etukäteen ja etumaksun veloituksella 24 tuntia etukäteen, muutoin sovelletaan peruutusehtoja.

6 § Muut ehdot. Alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena pelaaminen on kielletty. Soramontuilla tai muilla hiekkaisilla alueilla pelaaminen on kielletty paitsi Taulunkylän Montulla huolellisuutta noudattaen. Käytettävälle pelialueelle on oltava maanomistajan tai maanhaltijan lupa. Pelaajien tulee olla 18-vuotta täyttäneitä tai alaikäisillä oltava huoltajan suostumus. Vuokraushintaan ei vaikuta käytettyjen tai käyttämättä jätettyjen varustepakettien lukumäärä.

7 § Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy ja nämä ehdot tulevat osapuolia, varaaja/ryhmä ja yritys, sitoviksi, kun ehdot ovat olleet asiakkaan saatavilla ja osapuolet ovat sopineet vuokrauksesta.

>sulje ikkuna