Paintball pori vuokraus värikuulasota
>sulje ikkuna


Näillä ehdoilla Ässä Paintball (jäljempänä yritys) ottaa vastaan varauksia ja luovuttaa varusteensa omatoimisten ryhmien käyttöön. Tavoitteena on turvallinen ja hauska omatoimipelitapahtuma.

1 § Yhteyshenkilön velvoitteet. Ryhmän yhteyshenkilö eli varaaja on velvollinen opastamaan ryhmäänsä koko pelitapahtuman ajan, etenkin alussa, Vuokraajan Oppaan ohjeiden mukaisesti. Vuokraajan Opas on pidettävä kaikkien pelaajien nähtävillä koko pelitapahtuman ajan. Opas on nimenomaan tarkoitettu omatoimisesti pelaavan ryhmän avuksi.

2 § Varusteiden käyttötapa. Ryhmän pelaajien tulee kunnioittaa vuokraamiansa varusteita niin kuin ne olisivat omia. Maski ja merkkain eivät saa missään tilanteessa olla kosketuksissa maahan. Hiekkaisella tai multaisella merkkaimella pelaaminen on keskeytettävä välittömästi. Varusteiden, etenkin maskin puhdistaminen tulee tehdä Vuokraajan Oppaan ohjeistuksen mukaisesti ainoastaan oheistarpeiston puhtailla välineillä. Maassa olevia tai maahan pudonneita värikuulia ei saa käyttää uudelleen.

3 § Vakuutukset ja vastuu. Varaaja vastaa vahingoista, jotka ovat vahingossa tai tahallisesti aiheutuneet vuokratuille varusteille, pelikentille, itselleen, kanssapelaajilleen, ulkopuolisille tai ympäristölle. Pelaajien on itse huolehdittava vakuutusturvasta, jonka katsovat tarpeelliseksi. Yritys ei vastaa minkään tyyppisistä vahingoista tai laiminlyönneistä.

4 § Varusteiden palautus. Varusteet tulee palauttaa viimeistään viimeisenä vuokra-ajankohdan päivänä sovittuun ajankohtaan mennessä. Myöhässä palautetuista varusteista peritään lisävuokraa 10 e/alkava vrk/merkkainpaketti. Ennen palautusta varaaja tai pelien päätyttyä ryhmä on velvollinen tekemään varusteille Vuokraajan Oppaassa mainitut perustoimenpiteet. Yritys tarkastaa palautettujen varusteiden määrät ja kunnon huollon yhteydessä viikon kuluessa palautuksesta. Tämän ajan puitteissa yritys voi laskuttaa varaajaa ilmenneistä puutteista tai varusteiden rikkoutumisista.

5 § Varauksen peruminen tai siirtäminen.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa/purkaa tai siirtää sopimus ilman erityistä syytä ja ilman maksuvelvoitteita - purku viimeistään 10 päivää ja siirto viimeistään 5 päivää ennen palvelun alkamista. Myöhässä tehdystä peruutuksesta tai siirrosta voidaan laskuttaa 10% tilauksen summasta per myöhästynyt päivä. Maksamaton etumaksu ei ole peruutus. Peruutus kannattaa tehdä sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Palvelulla ei ole säävarausta ellei siitä ole erikseen sovittu.

Asiakkaan on aina ilmoitettava siitä, ettei hän käytä palvelua tai käyttää oleellisesti sovittua vähemmän, esimerkiksi jos henkilömäärä, palvelun sisältö tai kestoaika muuttuvat sovitusta. Ilmoitus on tehtävä viipymättä tai viimeistään 10 päivää ennen tapahtumaa. Sopimus katsotaan puretuksi tai muutetuksi sillä hetkellä, kun asiakkaan ilmoitus on saapunut yrittäjälle. Mikäli asiakas osoittaa, että ilmoitus on annettu oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, katsotaan ilmoituksen tulleen perille sinä ajankohtana, jolloin sen säännönmukaisesti olisi pitänyt saapua yritykselle, vaikka ilmoitus myöhästyisi tai ei tulisi perille.

6 § Muut ehdot. Alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena pelaaminen on kielletty. Soramontuilla tai muilla hiekkaisilla alueilla pelaaminen on kielletty paitsi Taulunkylän Montulla varovaisuutta ja järkeä noudattaen. Käytettävälle pelialueelle on oltava maanomistajan tai maanhaltijan lupa. Pelaajien tulee olla 18-vuotta täyttäneitä tai alaikäisillä oltava huoltajan suostumus. Vuokraushintaan ei vaikuta käytettyjen tai käyttämättä jätettyjen varustepakettien lukumäärä.

7 § Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy ja nämä ehdot tulevat osapuolia, varaaja/ryhmä ja yritys, sitoviksi, kun ehdot ovat olleet asiakkaan saatavilla ja osapuolet ovat sopineet vuokrauksesta.

>sulje ikkuna